İSLAMDIR HER DERDİN DEVASI

Müslüman Müslümanın Kardeşidir

By

El basir CC

Dilerseniz şimdi Kur’an’a kulak verelim ve Basir ism-i şerifinin anlatıldığı bazı ayetlere dikkat kesilelim:

Hangi işi yaparsanız yapın, Kur’ân’dan ne okursanız okuyun, ne işte çalışırsanız çalışın, unutmayın ki, siz ona dalıp gitmişken biz sizin üzerinizde şahidiz. Ne yerde ne de gökte zerre kadar hiç bir şey Rabbinden saklanamaz. (Yunus; 61)

İnkâr edenler: “Bize o kıyamet saati gelmez.” dediler. De ki: “Hayır, öyle değil, gaybı bilen Rabbim hakkı için kıyamet size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey ondan gizlenemez. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi muhakkak açık bir kitaptadır.” (Sebe; 3)

Göklerde ve yerde olanları Allah’ın bildiğini görmüyor musunuz? Üç kişinin gizli konuştuğu yerde dördüncüsü mutlaka O’dur. Beş kişinin gizli konuştuğu yerde altıncısı mutlaka O’dur. Bunlardan az veya çok olsunlar ve nerede bulunurlarsa bulunsunlar mutlak O, onlarla beraberdir. Sonra kıyamet günü onlara yaptıklarını haber verecektir. Doğrusu Allah her şeyi bilendir. (Mücadele; 7)

Bu ism-i şeriften hissemiz şu olmalıdır: Madem Allah-u Teâlâ Basir’dir ve her şeyi görür; elbette bizi de görür ve her hareketimizi müşahede eder. Hiçbir hâlimiz O’ndan gizlenemez. Madem O bizi görür, o hâlde biz de Rabbimize karşı hayâ ve edep içinde olmalıyız. O’nun görmekten razı olmadığı amel ve hareketleri O’na göstermemeli, yani o çirkin amelleri işlememeliyiz. Küçük bir çocuğun yanında bile işlemekten hayâ ettiğimiz amelleri Allah-u Teâlâ bizi görürken O’nun huzurunda işlemekten kaçınmalıyız.

Ey Rabbimiz! Sen kelamımızı işitiyorsun, hâlimizi görüyorsun, hiçbir işimiz senden gizlenemez. Biz senin fakir, muhtaç, günahkâr, asi ve nefsine zulmetmiş kullarınız. Bizleri bağışla ve bizlerde gördüğün çirkin hâlleri ihsanınla ve kereminle affet.

www.adanasiyer.org

By

ER REZZAK CC

18 er rezzak

Er Rezzak cc. bütün canlıların rızkını veren

By

EL VEHHAB CC

17 el vehhap

El Vehhab cc gayb hazinelerinden bol bol veren

By

MÜSLÜMAN

müslümanlar ümmet olduklarını unutmamalı ve ümmet bilincine zarar veren konuşmalardanda uzak durmalı Yalnız ne acı bir durumdurki ilim sahibi okumuşun ağzından peygamberimize hadislerine yada sünnetine saldırı varsa islam düşmanlarının tuzağına düşmüş bu ilim sahiplerinide dinlemek bir müslümana yakışmaz ilim sahipleri doğrusunu açıklarken ilmi delillerle reddiye yapar şahsi çekişmelere girmez aslında ölçüler çok önemli kalkıpta bir iki kitap okudu diye bencelere girmek peygamberimizi saf dışı çıkaranlar islamın safında olduklarını nasıl ispatlarlar !!!!!

By

EL KAHHAR CC

16 el kahhar

EL KAHHAR CC  bütün mahlukatı kudret elinde aciz ve zelil kılıcı, istediğini yapma gücüne sahip

By

EL ĞAFFAR CC

15 el gaffar

El Ğaffar cc. çok bağışlayıcı rabbimiz bizleride bağıışla

By

EL MÜSEVVİR

14 el müsevvir

EL MÜTEKEBBİR Her şeye bir şekil ve suret veren

By

EL BARİU

13 el bariu

EL BARİU Mahlukatın ayıpsız yaratıcısı ALLAH CC

By

EL HALİK

12 el halık.

EL HALİK Kainatı yaratan var edici ALLAH CC

By

EL MÜTEKEBBİR

11 el mütekebbir.

EL MÜTEKEBBİR Azamet ve kibriyasında tek ALLAH CC